Om KINOpraktik

KINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/självläkande förmåga. Fysisk och psykisk ohälsa, kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en blandning av österländsk och västerländsk filosofi där balans är nyckelordet.

KINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.

GRUNDARE: KINOpraktik grundades 2005 av Mikael Dahlström, bl a leg Kiropraktor & Kinesiolog.

GRUNDPRINCIPER OCH FILOSOFI: Grundprincipen inom KINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, psykiskt välbefinnande och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår KINOpraktik från att struktur (t ex ben och kotor) och funktion (muskulaturen) är ömsesidigt beroende av varandra. Funktionstörningar (t ex störd muskelfunktion) leder till en förändrad muskulär rekrytering (kompensation), vilket senare påverkar vår struktur negativt, som i sin tur leder till smärta.


LÄKNING KOMMER INIFRÅN

Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske:

1.Människan ÄR en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån.

2.Hjärnan måste vara medveten om problemet.

3.Ryggraden måste vara stabil (inne i denna bor ryggmärgen).

Eftersom detta är vår filosofi arbetar terapeuten med kroppens självläkande förmåga och denna finns i den ”omedvetna” delen av hjärnan. Läs mer om KINOpraktik här.

Exempel på symtom som kan försvinna med KINOpraktik:

• Ryggsmärta • Trötthet, värk i ländrygg • Ryggskott • Knä/fot smärta • Huvudvärk • Migrän • Nacksmärta • Nackspärr • Värk i axlarna • Tennis/golf armbåge • Musarm • Utstrålning armar/ben • Magsmärtor • Stress • Utmattningssymtom • Foglossningssmärtor • Inkontinens

Klicka på loggan för att läsa mer!